U en uw financial planner

Het is zo gek nog niet om na te denken over de financiële toekomst en er vandaag de dag al vorm aan willen geven. Het geeft een zekere mate van financiële rust en zekerheid waar veel mensen naar verlangen. Steeds meer mensen schakelen om deze reden dan ook financieel planners in. Breng je huidige financiële situatie en de te verwachten toekomstige situatie in kaart met behulp van een financial planner. Aan de hand van deze situatieschets zal uw financieel planner een persoonlijk toekomstplan / financiële planning opstellen. In dit toekomstplan zal rekening worden gehouden met uw mogelijkheden, voorkeuren en persoonlijke wensen.

                            Op zoek naar een financial planner? Bekijk dan alle specialisten in onze gids!

Uw persoonlijke financiële planning

Het maken van uw persoonlijke financiële planning begint met het in kaart brengen van uit huidige financiële situatie. Samen met de financieel planner worden al uw bezittingen die een waarde hebben geïnventariseerd. Hier worden ook zaken die geld kosten bij gerekend. Hierbij kan gedacht worden aan bezittingen en zaken zoals een hypotheek, vaste lasten maar ook auto's, aandelen en een eigen onderneming.  

De financieel planners gebruiken deze inventarisatie als basis voor de financiële planning. Door middel van belangrijke pijlers wordt er een volledig plan opgesteld, waarbij de pijlers worden geoptimaliseerd. De toekomst wordt door een van de specialisten voorbereid op de manier zoals u die voor ogen heeft. 

  • Inkomen

Niet alleen wordt er door de financieel planner naar de bezittingen gekeken. Om na te gaan wat iemand daadwerkelijk jaarlijks te besteden heeft worden de totale inkomsten minus de totale kosten in kaart gebracht. Aan de hand hiervan kan bepaald worden of de inkomsten moeten worden verhoogd of de totale kosten moeten worden verlaagd. Zo blijft er een groter budget over voor het behalen van de financiële doelen. 

  • Hypotheek

Uw hypotheek is een belangrijk onderdeel van uw financiële planning. Wanneer u opzoek gaat naar een hypotheek, wilt u natuurlijk de voor u best mogelijke optie kiezen. Uw persoonlijke situatie en wensen spelen ook hier een belangrijke rol bij. De specialisten die te vinden zijn in onze gids bieden u een kritisch, onafhankelijk en professioneel advies. Op deze manier bent u verzekerd van een optimale hypotheek oplossing die volledig bij uw situatie aansluit. 

  • Pensioen

Uw pensioen is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Zo zorgt de overheid voor de basisvoorziening, uw AOW. Dit basispensioen kan aangevuld worden met een werkgeverspensioen. U deelt in dit geval zelf mee aan de premie. 

Ruim 80% van de Nederlandse werknemers heeft echter een pensioengat. Dit wilt zeggen dat het pensioen minder dan 70% van uw laatstverdiende loon betreft. Dankzij een financial planner is een zorgeloos pensioen mogelijk. Zo kunt u zich voorbereiden op wat er gaat komen en maatregelen nemen waar nodig is. 

  • Nalatenschap

Het is ook verstandig na te denken over uw vermogen na overlijden, wanneer dit een hoog bedrag betreft of een eigen onderneming. Het vermogen zal moeten worden overgedragen naar de volgende generatie en dit wilt u natuurlijk zo fiscaalvriendelijk laten doen. Laat u adviseren door een van de specialisten betreft uw  financiële nalatenschap. 

Stel financiële doelen

Nu uw huidige situatie in kaart is gebracht, is het tijd voor het opstellen van uw financiële planning. Samen met uw adviseur stelt u uw persoonlijke financiële doelen vast. Dit zal een combinatie van zowel korte als lange termijn financiële doelen over een bepaalde periode zijn. 

Veel voorkomende lange termijn doelen kunnen zijn:

  • Geld sparen voor het huwelijk
  • Een buffer creëren voor het opvangen van financiële tegenvallers
  • Het afbetalen van een studieschuld
  • De hypotheek aflossen
  • Het maken van een wereldreis

Tip: meer financiele tips en ideeen om financieel beter voor de dag te komen zijn te lezen op finlog.nl, het financiële blog.

Financieel geluk middels maatwerk advies

Iedere situatie is uniek en vraagt dan ook om een unieke invulling. In iedere levensfase spelen dan ook andere factoren een rol. Een belangrijke reden voor de financieel planners om een goede inventarisatie te doen en in gesprek te gaan, om zo duidelijk inzicht in de financiële positie van de klant te verkrijgen. 

De financieel planners inventariseren, informeren, adviseren en bemiddelen in financiële en assurantie aangelegenheden, en vinden regelmatig onderhoud aan uw financieel plan en assurantieportefeuille zeer belangrijk. 

Interesse in het inschakelen van een financial planner voor uw financiële geluk? Bekijk de bedrijvengids op onze website!