Doordat zelfs verzekeraars-vergelijken.nl fouten kan maken worden er geen rechten ontleend voor de gedeelde informatie die aangeboden wordt door verzekeraars-vergelijken. Bovendien wilt verzekeraars-vergelijken.nl benadrukken dat het ten strengste verboden is om zowel beeldmateriaal als informatie die op de website wordt aangeboden en in het bezit is van een auteursrechtelijke titel, openbaar te maken, te archiveren of te verspreiden zonder dat hier toestemming voor is verkregen.

Privacy

Als bezoeker van verzekeraars-vergelijken beschikt u over de mogelijkheid om persoonlijke informatie achter te laten op de website. Verzekeraars-vergelijken.nl staat hierbij garant voor het uitsluitend gebruiken van informatie indien dit echt nodig is. Wanneer u als bezoeker ervoor kiest om uw persoonsgegevens op onze website achter te laten, stemt u automatisch in met het gebruik van de door u achtergelaten persoonlijke informatie. Persoonsgegevens kunnen uitsluitend gedeeld worden door middel van de contactpagina van verzekeraars-vergelijken.nl. Verder is onze website niet voorzien van advertenties. U wordt mogelijk enkel en alleen geconfronteerd met partners van Verzekeraars-vergelijken.nl. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat u wordt geconfronteerd met partners die minder relevant of interessant zijn voor u.

Cookies

De website Verzekeraars-vergelijken.nl hanteert cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om inzicht te verkrijgen in het bezoekgedrag van mensen die Verzekeraars vergelijken bezoeken. De kleine tekstbestanden worden automatisch in geheel opgeslagen op onze harddisk. Doordat deze tekstbestanden geen persoonlijke gegevens bevatten worden ze uitsluitend gebruikt voor kennisgeving op het gebied van uw bezoek aan onze website. Dit kan onder andere plaatsvinden in de vorm van remarketing en andere webstatistische doeleinden. Wanneer u wenst te profiteren van een optimale gebruikservaring, dient u de cookies van onze website te accepteren.

Aansprakelijkheid

Verzekeraars-vergelijken.nl is samengesteld en ingericht op basis van zorgvuldigheid. Desalniettemin kan Verzekeraars vergelijken niet aansprakelijk worden gesteld op het gebied van de compleet- en juistheid van de aangeboden informatie. Derhalve is de mogelijke schade die geleden wordt als gevolg van beslissingen en/- of daden die genomen worden op basis van onze informatie, niet toe te rekenen aan Verzekeraars-vergelijken.nl. Ook is deze Privacy & Disclaimer uitsluitend van toepassing op de website van Verzekeraars vergelijken.

Tevens beschikt Verzekeraars-vergelijken.nl over het recht om deze privacy & disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen zodra er mogelijke veranderingen in de wet plaatsvinden die op onze situatie van toepassing kunnen zijn. Ook de content die op de website van Verzekeraars vergelijken wordt aangeboden mag op ieder gewenst moment gewijzigd worden.