Een gebouwenverzekering zakelijk afsluiten

Door brand, een storm of een ander ongeval kan uw bedrijfspand, kantoor of winkel flink beschadigd raken. Dit is een ingrijpende gebeurtenis waar u natuurlijk zo snel mogelijk weer vanaf wit zijn. Een gebouwenverzekering voor zakelijk gebruik zorgt ervoor dat u voor deze gebeurtenissen goed voorbereid bent. Een gebouwenverzekering voor zakelijk gebruik wordt ook wel een zakelijke opstalverzekering genoemd. Gebouwen die materiële schade oplopen door brand, inbraak, water of een storm kunnen rekenen op een goede dekking. 
Verder wordt uw gebouw ook verzekerd voor andere verschillende schades. Deze punten zijn gedekt bij een gebouwenverzekering voor zakelijk gebruik:
    • blikseminslag
    • ontploffing
    • vandalisme
    • smeltwater
    • huurderving (huur die niet meer ontvangen is)
    • bereddingskosten (dit zijn kosten die gemaakt worden om schade te voorkomen of minder te maken)
    • Opruimingskosten
    • Noodvoorzieningen die getroffen moeten worden om dreigende schade uit de weg te gaan

Zakelijke goederen en inventarisverzekering

Ook de spullen in uw bedrijfspand moeten natuurlijk goed beschermd worden. Als u artikelen produceert, verkoopt of verhandelt is het verstandig om gebruik te maken van een goederen en inventarisverzekering. Deze verzekering zorgt er namelijk voor dat uw producten bij schade of diefstal vervangen worden. Daarnaast worden de kosten gedekt die u moet maken om schade in uw bedrijfspand te beperken of te voorkomen. 

De goederen en inventarisverzekering zorgt er daarnaast ook voor dat producten snel vervangen worden, zodat u het beroep kan blijven uitoefenen. Hierdoor worden er grondstoffen, hulpstoffen maar ook gereedschap verzekerd.

Schade door brand, blikseminslag en ontploffing is verzekerd. Daarnaast is inbraak, diefstal of een poging tot één van de twee ook verzekerd en zelfs schade door stroom, water of neerslag wordt gedekt. Natuurlijk wordt schade door opzet en overstromingen niet verzekerd. Dit is natuurlijk wel handig om te weten wanneer u een goederen en inventarisverzekering afsluit.