Opstalverzekering 

De eerste verzekering voor uw huis is de opstalverzekering. Dit is een complete verzekering die dekking biedt wanneer er schade aan uw woning komt. Schade aan uw huis kan door verschillende reden komen. Schade door onder andere brand of storm wordt op deze manier gedekt. Wij raden het daarom aan om deze woonverzekering af te sluiten, zodat uw huis snel gerepareerd kan worden.
Een opstalverzekering kan variëren van basisdekking tot all risk dekking. Bij de basisdekking wordt de meest voorkomende schade gedekt. Dit kan een brand zijn, een boom die door het dak valt of een schuur die schade oploopt door een storm. Bij all risk dekking worden ook de kosten vergoed die u zelf aan uw huis veroorzaakt. Daarnaast worden bij de all risk dekking ook gebroken ruiten gedekt.

Een inboedelverzekering afsluiten

Uw woning wordt ingericht met spullen waar u aan gehecht bent. De spullen die in en rondom uw woning worden inboedel gemaakt. Het is erg vervelend wanneer deze spullen gestolen worden of beschadigd raken. Deze spullen kunt u verzekeren door een inboedelverzekering af te sluiten. Uw waardevolle spullen zijn hiermee verzekerd tegen diefstal, brand en waterschade.
U kunt uw inboedelverzekering ook uitbreiden. Dit doet u door een buitenhuisverzekering af te sluiten. Hierdoor wordt u verzekering in huis uitgebreid naar een verzekering buitenhuis. Uw waardevolle spullen zijn met deze verzekering ook gedekt wanneer u op pad bent. Spullen die tijdens een tripje verloren gaan, gestolen worden of schade oplopen zullen vergoed worden. Deze verzekering is binnen Nederland overal geldig.

Een bouwverzekering regelen

U kunt naast het kopen van een huis er ook voor kiezen om uw droomhuis zelf te bouwen. Het is verstandig om voor de bouw een bouwverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade die ontstaat tijdens de bouw van uw huis, garage of schuur. Dit kan schade zijn in de vorm van:
    • Een storm.
    • Een brand.
    • Instorting van een deel of het gehele werk.
    • Diefstal.
    • Vandalisme.
Verder wordt er ook schade gedekt die is ontstaan door een uitvoeringsfout. Een bouwverzekering is nodig omdat een standaard woonverzekering deze schade niet zal dekken. Een bouwverzekering is geldig voor alle betrokken partijen tijdens de bouwperiode.